Plantenvoedingen

Metrop

plantenvoedingen

Alle informatie die je nodigt hebt over plantenvoedingen!

Plantenvoeding

Metrop plantenvoeding lijn

Er zijn, tot nu toe, 16 elementen geïdentificeerd die van cruciaal belang zijn voor de groei van planten. Deze elementen zijn zo specifiek dat geen ander element de plaats voor het betreffende element in kan nemen. Dit houdt tevens in dat planten hun levenscyclus niet kunnen voltooien zonder deze elementen. Het is dus essentieel dat goede plantenvoeding deze elementen bevatten in de juiste concentraties. Zo zijn de 3 belangrijkste elementen die in grote hoeveelheden door de plant geabsorbeerd worden uit de bodem, lucht en water, nl.: Koolstof (C), Zuurstof (O), en Waterstof (H).

Optimale plantenvoeding


plantenvoeding

Het doel van het telen / kweken is

altijd het behalen van de hoogst

mogelijke kwaliteit met maximale

oogst. Hier speelt plantenvoeding

een hele grote rol, aangezien de

hoogste opbrengsten alleen

gehaald worden met een perfect

klimaat en een zo natuurlijk mogelijke aanpak.


Optimale plantengroei wordt namelijk bepaald door de juiste concentraties van de voedings-elementen in de plant.


Voor gekozen wordt voor een bepaalde plantenvoeding is het van belang om de pH-waarde van het medium te meten en tevens te analyseren welke voedingsstoffen de plant zelf al uit zijn natuurlijke omgeving haalt.


De optimale plantenvoeding bestaat vervolgens uit de aanvulling van de specifieke elementen die ontbreken in de natuurlijke omgeving.

Er bestaat dus geen vast recept voor optimale plantenvoeding aangezien de natuurlijke omgeving en omstandigheden tijdens de teelt / kweek steeds aan verandering onderhevig zijn. Ook varieert de optimale plantenvoeding per gewas, levensfase, en de tijd van het jaar.


Het bepalen van de optimale plantenvoeding die resulteert in de hoogst mogelijke kwaliteit met een maximale oogst is dus een continue-proces.


Onze kennispartner Metrop kan en wil u graag helpen bij het vaststellen van de optimale plantenvoeding. Neem via de Metrop website contact op met deze plantvoeding specialisten.


Metrop concentrate liquid fertilizer

Metrop vloeibare

plantenvoedingen

Metrop vloeibare plantenvoedingen is een bedrijf dat gespecialiseerd is in hoge kwalitatieve vloeibare plantenvoedingen voor land-, tuinbouw en hobbyteelt. Zij zijn experts op het gebied van het kweken van planten en geven u graag advies. Ga voor meer informatie naar Metrop.

plantenvoedingen

Plantenvoedingen

Alle informatie die je nodigt hebt over plantenvoedingen!

Macro- en micro elementen

Naast de 3 belangrijke elementen (Koolstof (C), Zuurstof (O), en Waterstof (H)) zijn de overige 13 elementen onder te verdelen in 6 ‘macro’ elementen en 7 ‘micro’ elementen.


De ‘macro’ elementen worden, net als de 3 bovengenoemde elementen, ook in grote hoeveelheden door de plant opgenomen.

Macro’ elementen zijn: stikstof (N), fosfor (P), kalium (K), calcium (Ca), magnesium (Mg), en zwavel (S).


Van de ‘macro’ elementen zijn stikstof (N), fosfor (P), en kalium (K) de belangrijkste omdat deze elementen in de grootste hoeveelheden noodzakelijk zijn voor de plant. De ‘micro’ elementen zijn in mindere hoeveelheden noodzakelijk voor de plant. IJzer (Fe), boor (B), koper (Cu), chloor (Cl), mangaan (Mn), molybdeen (Mo), en zink (Zn) vallen onder de ‘micro’ elementen.


Metrop is specialist in planten voedingen en kan voor u exact de juiste producten leveren. Ga voor meer informatie naar Metrop.

Stikstof is voedsel

Metrop

plantenvoedingen

Metrop vloeibare plantenvoeding
Metrop vloeibare meststof

Metrop vloeibare

plantenvoedingen

Metrop vloeibare plantenvoedingen is een bedrijf dat gespecialiseerd is in hoge kwalitatieve vloeibare plantenvoedingen voor land-, tuinbouw en hobbyteelt. Zij zijn experts op het gebied van het kweken van planten en geven u graag advies. Ga voor meer informatie naar Metrop.

stikstof en Co2

Plantenvoedingen

Alle informatie die je nodigt hebt over plantenvoedingen!

pH- waarde

Het is van cruciaal belang voor de opname van de plantenvoeding dat het water van een goede kwaliteit en kwantiteit is.


Ook moet het water en het medium de juiste pH-waarde hebben voor de opname van de voeding nutriënten.


Omdat de plant de voedings-elementen vervoert in water is het dan ook van groot belang dat de elementen goed met het water verbonden kunnen worden voor een optimale opname door de plant.


Uit onderzoek is gebleken dat voor alle elementen geldt dat ze het beste door de plantwortels worden opgenomen bij een pH-waarde tussen de 5,2 en 6,2. Dit geldt overigens voor elk gebruikte medium, dus niet alleen voor aarde.


Bij bladvoeding geld weer een andere waarde.ph waarde wortels belangrijk

Metrop

plantenvoedingen

Metrop voedingslijn
hoog geconcentreerde plantenvoeding

Metrop vloeibare

plantenvoedingen

Metrop vloeibare plantenvoedingen is een bedrijf dat gespecialiseerd is in hoge kwalitatieve vloeibare plantenvoedingen voor land-, tuinbouw en hobbyteelt. Zij zijn experts op het gebied van het kweken van planten en geven u graag advies. Ga voor meer informatie naar Metrop.

stikstof is leven

Voor de exacte pH waarde schema voor uw aarde klik hier.

Copyright © 2014 Plantvoedingen | Ontworpen door Bertus | Powered by Dedeha

Plantenvoedingen

Alle informatie die je nodigt hebt over plantenvoedingen!

Contact


Heeft u op of aanmerkingen over deze site en wilt u contact, stuur een email naar:


Plantenvoedingen@dedeha.nl

Metrop

plantenvoedingen

planten nutrienten
Metrop geconcentreerde plantenvoeding

Metrop vloeibare

plantenvoedingen

Metrop vloeibare plantenvoedingen is een bedrijf dat gespecialiseerd is in hoge kwalitatieve vloeibare plantenvoedingen voor land-, tuinbouw en hobbyteelt. Zij zijn experts op het gebied van het kweken van planten en geven u graag advies. Ga voor meer informatie naar Metrop.

Co2 is leven

Copyright © 2014 Plantvoedingen | Ontworpen door Bertus | Powered by Dedeha